- ZNAKUJEMY GROBY POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH

Przejdź do treści

Menu główne:

         
REGULAMIN   
  akcji znakowania grobów Powstańca Wielkopolskiego 1918/1919 na terenie   powiatów: gnieźnieńskiego i wrzesińskiego
  
            
1. Akcja   znakowania grobów Powstańca Wielkopolskiego 1918/1919 ma na celu nieodpłatne   oznakowanie grobów powstańców, których groby znajdują się na terenie powiatów: gnieźnieńskiego i wrzesińskiego okolicznościową tabliczką. Wzór   tabliczki dostępny na stronie internetowej akcji oraz w siedzibie   organizatora: Biuro Senatora RP Roberta Gawła, 62-200 Gniezno, Rynek 9.
  
2. W celu   zakwalifikowania do akcji, zainteresowani zobowiązani są złożyć niniejszy   wniosek osobiście w siedzibie organizatora wraz z dokumentacją do wglądu   potwierdzającą udział powstańca w powstaniu. Dokumentacja zostanie skopiowana lub zeskanowana przez organizatora do celów archiwizacyjnych i   dokumentacyjnych akcji.

3. W wyjątkowych   sytuacjach organizatorzy dopuszczają możliwość złożenia wniosku drogą   elektroniczną (kontakt@powstaniegniezno.pl)  lub pocztową na adres organizatora po jego   uprzedniej zgodzie.

4. Składanie   wniosków odbywa się do 15.09.2018 roku.

5. Przyznanie   tabliczki odbywa się na podstawie przedłożonych dokumentów zgodnie     
   z wnioskiem   złożonym przez wnioskodawcę.

6. Montaż   tabliczki oraz jej wykonanie odbywa się na koszt organizatora.

7. Montaż   tabliczki zostanie dokonany w kilku terminach ogłoszonych przez organizatora     i uzgodnionych z wnioskodawcami.
  
8. Montaż   tabliczki potwierdzony będzie, podpisem wnioskodawcy.  

9. Ewentualny   demontaż tabliczki odbywa się na koszt wnioskodawcy.

10. Organizatorami   akcji są : Stowarzyszenie Kibiców Lecha    Poznań, Senator RP Robert Gaweł, Towarzystwo Pamięci Powstania   Wielkopolskiego 1918/1919 koło nr 6 w Gnieźnie, Gimnazjum nr 2 im. Powstańców   Wielkopolskich 1918/19 w Gnieźnie.

11. Kontakt do   organizatora
E-mail:   kontakt@powstaniegniezno.pl
Adres: Biuro   Senatora RP Roberta Gawła, 62-200 Gniezno, Rynek 9
Tel.: (61)   883-45-15
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego